The website supports Exploer 11 and up

הכשרות בתחום פגיעה מינית 2018

הכשרות בשנת 2018:


 

הכשרה לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית – לעובדי המרכזים

מטרה: לספק לעובדי המרכזים הכשרה מתקדמת לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית.

קהל יעד: המטפלים העובדים במרכזים

מספר מפגשים: כ-700 שעות הכשרה ב-13 מרכזים ברחבי הארץ

מספר משתתפים: כ-200

מיקום: בכל הארץ


 

יום השתלמות למדריכי עמותת "לתת פה"

מטרה: להכשיר מנחים להדרכת צוותים חינוכיים, תלמידים והורים בבתי ספר.

קהל יעד: מדריכי העמותה "לתת פה"

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 25

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

הכשרה לטיפול בילדים שנפגעו מינית – בשיתוף היחידה ללימודי חוץ של האוניברסיטה העברית בירושלים

מטרה: להכשיר מטפלים לטיפול בילדים ובני נוער שנפגעו מינית.

קהל יעד: עו"סים, פסיכולוגים ומטפלים הבעתיים בעלי תואר שני

מספר מפגשים: 15

מספר משתתפים: 30

מיקום: האוניברסיטה העברית בירושלים


 

הכשרה בצפון הארץ לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית

מטרה: להכשיר מטפלים לטיפול בילדים ובני נוער שעברו פגיעה מינית.

קהל יעד: עו"סים, פסיכולוגים ומטפלים הבעתיים בעלי תואר שני

מספר מפגשים: 20

מספר משתתפים: 20

מיקום: בית רות, עפולה

לתוכניה


 

תוכנית בין-משרדית לבריאות מינית ולצמצום אלימות מינית

שותפים: "אשלים"

מטרה: להקנות ידע וכלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה ולטיפול בהם.

קהל יעד: צוותים טיפוליים, חינוכיים, בריאותיים, ביטחוניים, הורים ותלמידים

מספר מפגשים: כ-200 שעות הכשרה בארבע ערים

מספר משתתפים: כ-200

מיקום: באר שבע, פתח תקווה, אור יהודה ודימונה


הכשרות בשנת 2017:


 

פגיעות מיניות ומוגנות – הכשרת צוות 'בית הילד'

שותפים: 'בית הילד'
מטרה: להכשיר את חברי הצוות של 'בית הילד' בנושא של פגיעות מיניות ומוגנות
קהל יעד: חברי הצוות הטיפולי, הצוות החינוכי ובנות השירות הלאומי
מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 60
מיקום: 'בית הילד', ירושלים


 

תכנית 'דינה'

שותפים: מרכז הרצוג
רקע: בית המדרש, כלי לימודי יהודי עתיק, הופך, בעזרת שימוש בשיטות טיפול עכשוויות וידע מתקדם, לפלטפורמה להתמודדות מורכבת ומעמיקה עם פגיעות מיניות ואלימות, ניתוק חברתי ומשפחתי וחוויות של קורבנות ואובדן שליטה.
תכנית 'דינה' הבנויה כסדנא ובית מדרש מבקשת לשלב את שני עולמות הידע – הטיפולי והיהודי – ועוסקת בסוגיות המעסיקות אנשי טיפול בצד התוכני ובצד הרגשי דרך מקורות הלימוד היהודיים. היכולת של נשות המקצוע לדון בטקסטים מהעולם היהודי מעשירה את הדיון, מעצימה ומעוררת כיוונים שונים של דיון ועבודה בשטח. בתכנית 'דינה' נפגשות נשות מקצוע ותיקות העוסקות בנושא הפגיעה בילדים מפריזמות שונות: נשות טיפול בנפגעים ובפוגעים, נשות מקצוע שעוסקות בהיבטים של שינוי חברתי ומנהלות של מסגרות בתחום. גיוון זה יוצר דיון מלמד, מגוון ומעצים.
מטרה: להעניק העצמה אישית ולהקנות כיווני עבודה חדשים ונקודות מבט נוספות בעבודה עם נפגעי התעללות והזנחה
קהל יעד: נשות מקצוע בכירות ומנוסות העוסקות בנושא הפגיעה המינית
מס' מפגשים: 12
מס' משתתפים: 15
מיקום: מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, רעננהעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.