The website supports Exploer 11 and up

הכשרות לאנשי מקצוע בתחום של ריפוי בעיסוק

מרפאים בעיסוק נתקלים לא פעם בעבודתם בילדים נפגעי התעללות והזנחה. מכון חרוב רואה חישבות בהכשרת מרפאים בעיסוק בעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

 

הכשרות בשנת 2017:


 

הרצאות חשיפה – ריפוי בעיסוק בילדים נפגעי התעללות והזנחה

רקע: סמוך לפתיחת המרפאה לריפוי בעיסוק בקמפוס חרוב לילדים התקיימו הרצאות לצוותי הגופים הטיפוליים הפועלים בקמפוס

מטרה: לחשוף את הצוותים לפעילות המרפאה ולמענים שביכולתה לתת, ולקדם הפניית ילדים לטיפול בריפוי בעיסוק
קהל יעד: צוות מרכז מיטל, צוות בית שוסטרמן

מס' מפגשים: 1; 2
מס' משתתפים: 25; 50

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

הכשרה מעשית בריפוי בעיסוק עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה

רקע: מרפאות בעיסוק הן בעלות הכשרה לסיוע בהגברת ההשתתפות, ובשיפור תחושת המסוגלות. עם זאת, החשיפה למאפיינים הייחודיים של ילדים נפגעי התעללות והזנחה אינה מוטמעת כיום בתהליך ההכשרה המקצועית. בקרב הילדים שמרפאות בעיסוק מטפלות, ישנם ילדים על הספקטרום האוטיסטי, ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה והפרעות התפתחותיות אחרות. ילדים אלה מתמודדים, נוסף על הקשיים ההתפתחותיים, גם עם טראומה או עם הפרעות בהתקשרות שייתכן שלא זוהו קודם לכן. במסגרת ההכשרה נחשפו הסטודנטיות לסוגיות נבחרות בתחום, בלמידה עצמאית ובהשתתפות בפעילויות המכון.

מטרה: להכשיר סטודנטיות לריפוי בעיסוק אשר יתמחו בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה
קהל יעד: סטודנטיות לריפוי בעיסוק מבית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית והדסה

מס' מפגשים: בשנת 2017 התקיימה תכנית פיילוט בת 8 מפגשים (מרץ-מאי 2017) ולאחריה 2 מחזורי הכשרה מלאים (יוני-יולי 2017 – 8 שבועות, נובמבר 2017 עד ינואר 2018 – 12 שבועות).
מס' משתתפים: 5

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

הרצאה לסטודנטים לריפוי בעיסוק

שותפים: בית הספר לריפוי בעיסוק
מטרה: לחשוף את הסטודנטים לנושא של פגיעות בילדים, להיקף התופעה ועוד – לפני צאתם להתנסות במוסדות שונים בהם נמצאים גם ילדים נפגעי התעללות והזנחה
קהל יעד: סטודנטים לריפוי בעיסוק שנה א'
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 30
מיקום: בית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים


 

יום עיון למרפאים בעיסוק

מטרה: נושא ההתעללות והזנחת ילדים אינו מוכר דיו למרפאים בעיסוק. לכן המטרה היא להתחיל בתהליך של העלאת המודעות לנושא בקרב המרפאים בעיסוק כדי שיוכלו לאתר ילדים נפגעים
קהל יעד: מרפאים בעיסוק
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 20
מיקום: קמפוס חרוב