The website supports Exploer 11 and up

השתלמויות לעמותת "אותות" 2017-2018

עמותת "אותות" פועלת למתן מענה חוץ-ביתי בקהילה לבני נוער בסיכון מאוכלוסיות קצה. במסגרותיה השונות, העמותה מעניקה לבני הנוער מאוכלוסיות מגוונות טיפול, חינוך ושיקום, בד בבד עם שילובם בקהילה. זו השנה החמישית לקיום הסמינר המשולב בשיתוף פעולה עם מכון חרוב הפועל בתחום של ילדים שעברו התעללות והזנחה במשפחותיהם, ואמון על פיתוח ידע ותכניות למידה והעשרה מתקדמות בתחום זה.

 


השתלמויות בשנת 2018:


 

יום למידה בנושא דיבור ישיר עם מתבגרים על טראומה

שותפים: עמותת "אותות"

מטרה: לחשוף מדריכים העובדים בהוסטלים של עמותת "אותות" לעיבוד הצורך והמיומנויות בדיבור ישיר על טראומה עם מתבגרים.

קהל יעד: מדריכי ארבעה הוסטלים של עמותת "אותות"

מספר משתתפים: 40

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

תוכנית הכשרה לרכזי הוסטלים

שותפים: עמותת "אותות"

מטרה: להטמיע תכנים שנלמדו בתוכנית ההכשרה בשנה שעברה בנושא "עדשת הטראומה" בחיי היומיום בהוסטל.

קהל יעד: רכזי הוסטלים של עמותת "אותות"

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 19

מיקום: מכון חרוב


 

בניית הוסטלים מכווני עקרונות טראומה עבור נערים בסיכון

שותפים: עמותת "אותות"

מטרה: לסייע בהטמעת ידע וכלים המבוססים על עבודה עם ילדים שחוו טראומה בהוסטלים המיועדים לנערים בסיכון.

קהל יעד: צוותי שלושה הוסטלים בירושלים: אורנים, אתנחתא, בית אריאל

מספר מפגשים: 5

מספר משתתפים: 10

מיקום: ירושלים


השתלמויות בשנת 2017:


 

השתלמות לרכזים של מסגרות השמה החוץ-ביתית של עמותת "אותות" – על תרומת "עדשת הטראומה" לעבודה בפנימייה עם בני נוער

רקע: רכזים במסגרות השונות של עמותת "אותות" מתמודדים עם אתגרים מקצועיים מורכבים, שכן במסגרות אלו שוהים בני נוער במצבי טראומה קשים עקב התעללות והזנחה

מטרה: להביא להבנת "העדשה של הטראומה" – כיצד היא משפיעה על בני נוער וכיצד להתמודד עם ביטוייה – כדי לסייע בטיפול באוכלוסייה זו

קהל יעד: רכזים במסגרות השמה חוץ-ביתית של עמותת "אותות"

מס' מפגשים: 7

מס' משתתפים: 18

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

השתלמות לעו"סיות במסגרות ההשמה החוץ-ביתית של עמותת "אותות" בנושא תרומת "העדשה של הטראומה" לעבודה בפנימייה עם בני נוער – המשך למידה והעמקה

מטרה: להעמיק את הלמידה בסוגיות הקשורות לתרומת "העדשה של הטראומה" במסגרות להשמה חוץ-ביתית

קהל יעד: עו"סיות במסגרות ההשמה החוץ ביתית של עמותת אותות

מס' מפגשים: 3

מס' משתתפים: 20

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

תכנית הכשרה למנהלים במסגרות של עמותת "אותות"

מטרה: להביא להבנת "העדשה של הטראומה" – כיצד הטראומה משפיעה על בני נוער וכיצד להתמודד עם ביטוייה; להקנות למנהלים ידע וכלים בנושא של טראומה, לסיוע בניהול המסגרת שהם מופקדים עליה.

קהל היעד: מנהלי מסגרות בעמותת "אותות"

מס' מפגשים: 4

מס' משתתפים: 18

מיקום:  מכון חרוב


 

מפגש תכנון עם הוסטלים של עמותת "אותות" לנערים בסיכון

רקע ומטרה: עמותת "אותות" ומכון חרוב עובדים יחד כדי להטמיע אלמנטים של טיפול בטראומה בהוסטלים הירושלמיים של הארגון. הצוותים הבכירים בחרו אלמנטים שהם רוצים להטמיע בהוסטלים, כגון שיטת קליטת שונה של נערים, קבוצות פסיכו-חינוכיות ועוד, והם נפגשים מדי כמה חודשים כדי לדווח על התקדמות ולדון בסוגיות השונות הכרוכות בהטמעה.

בהמשך להשתלמויות שעברו, החליטו צוותי שלושה הוסטלים בירושלים החליטו לעבוד יחד כדי ליצור אלמנטים של טיפול מבוסס עקרונות של טראומה בהוסטלים שלהם. מתקיימים מפגשים מדי כמה חודשים לסיעור מוחות משותף.

קהל יעד: צוות בכיר של שלושה הוסטלים של "אותות"

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 5

מיקום: ירושלים


 

יום עיון לעו"ס במסגרות של עמותת "אותות"

רקע ומטרה: עמותת "אותות" פועלת למתן מענה חוץ-ביתי בקהילה לבני נוער בסיכון מאוכלוסיות קצה. במסגרותיה השונות, העמותה מעניקה לבני הנוער טיפול, חינוך ושיקום, בד בבד עם שילובם בקהילה. המטרה – להכשיר עובדים סוציאליים להבנת תרומת "העדשה של הטראומה" לעבודה בפנימייה עם בני נוער

קהל יעד: עובדים סוציאליים

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 15

מיקום: מכון חרוב

 עדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.