The website supports Exploer 11 and up

השתלמויות לרופאים ולסטודנטים לרפואה

 

השתלמויות בשנת 2017:


 

יום עיון לסטודנטים לרפואה שנה ד', הדסה עין כרם

מטרה: לחשוף את הסטודנטים לרפואה לתכנים הקשורים להתעללות בילדים והזנחה – לפני צאתם למחלקות השונות
קהל יעד: סטודנטים לרפואה שנה ד'
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 50
מיקום: הדסה עין כרם


 

קורס לסטודנטים לרפואה בנושא התעללות בילדים והזנחה

שותפים: האוניברסיטה העברית בירושלים
מטרה: לחשוף את הסטודנטים לרפואה לתכנים הקשורים להתעללות בילדים והזנחה.
קהל יעד: סטודנטים לרפואה שנה ב' הדסה עין כרם
מס' מפגשים: 14
מס' משתתפים: 42
מיקום: הדסה עין כרם


 

השתלמות לרופאי ילדים בקהילה

שותפים: 'גושן'
מטרה: להקנות לרופאי ילדים בקהילה כלים וידע לאיתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה ולדיווח עליהם
קהל יעד: רופאי ילדים, 'גושן'
מס' מפגשים: 2
מס' משתתפים: 20
מיקום: כפר הנוער בן שמן