The website supports Exploer 11 and up

ועדות מוגנות 2017-2018

תוכניות בשנת 2018:


 

צוות מוגנות דרום הר חברון

שותפים: המועצה האזורית דרום הר חברון

רקע ומטרה: קהילות קטנות ומגובשות מתמודדות לא פעם עם חשד לפגיעה במשפחה או במרחב הציבורי. החשוד בפגיעה וגם הנפגע הם חברי הקהילה, ולמעשה הפגיעה דומה מאוד במרכיביה לפגיעה בתוך המשפחה. אנשי הקהילה מחויבים לחוק, וחובתם וזכותם לפנות לסיוע חוקי (חוק הנוער טיפול והשגחה וחובת הדיווח). מטרת התוכנית היא לסייע לקהילה לקדם את המוגנות של ילדי הקהילה מפני התעללות והזנחה.

קהל יעד: חברי ועדות המוגנות ביישובי המועצה

מיקום: מיתרים – המועצה האזורית דרום הר חברון

מספר מפגשים: 6         

מספר משתתפים:  25


 

תוכנית למידה לוועדות מוגנות במועצה האזורית יואב

שותפים: מחלקת השיקום במועצה האזורית יואב           

מטרה: לסייע לקהילה לקדם את המוגנות של ילדי הקהילה מפני התעללות והזנחה.           

קהל יעד: חברי ועדות מוגנות בקיבוצים במועצה

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 30

מיקום: המרכז לטיפול באלכוהול והתמכרויות, אשדוד


 

תוכנית למידה לוועדת מוגנות בבית חלקיה          

שותפים: המועצה האזורית נחל שורק    

מטרה: לתת כלים לזיהוי ואיתור של פגיעה, להקנות ידע בניהול אירוע בחירום, להגדיר את נוהל העבודה ואת גבולות הגזרה וליצור עבודת צוות משותפת.

קהל יעד: חברי ועדת המוגנות והעו"ס קהילתית

מספר מפגשים: 5

מספר משתתפים:  6     

מיקום: מועדון בית חלקיה


 

תוכנית למידה לוועדות מוגנות במועצה האזורית מטה יהודה

שותפים: המועצה האזורית מטה יהודה

מטרה: לסייע לקהילה לקדם את מוגנותם של ילדי הקהילה מפני התעללות והזנחה.

קהל יעד: חברי ועדות מוגנות בקיבוצים במועצה

מספר מפגשים:7          

מספר משתתפים: 40    

מיקום: המועצה האזורית מטה יהודה


 

ועדת מוגנות ביישוב יסודות

שותפים: המועצה האזורית נחל שורק

מטרה: לסייע לקהילה לקדם את מוגנותם של ילדי הקהילה מפני התעללות והזנחה.

קהל יעד: חברי ועדת המוגנות והעו"ס הקהילתית ביישוב יסודות

מספר מפגשים: 2         

מספר משתתפים: 7

מיקום: המועצה האזורית נחל שורק


תוכניות בשנת 2017:


 

ועדות מוגנות דרום הר חברון סוסיא וסנסנה

שותפים: המחלקה לשירותים חברתיים דרום הר חברון

מטרה: לסייע לקהילה לקדם את מוגנות ילדי הקהילה מפני התעללות

קהל יעד: חברי הוועדה שנבחרו על ידי הישובים שלהם; רובם ממקצועות המשיקים לתפקידי הוועדה (רבנים, עו"סים, פסיכולוגים ,עו"ד ועוד)

מס' מפגשים: 2 יישובים, 5 מפגשים לכל צוות עם מנחה מומחה בנושא פגיעות וליווי קהילתי

מס' משתתפים: 12 משתתפים (6 בכל וועדה)

מיקום: דרום הר חברון, ביישובים שיש בהם ועדת מוגנות


 

ערב עיון לחברי הוועדות בדרום הר חברון

מטרה: ללמד את כל הוועדות על נושאים שנוגעים לעבודת הוועדות, וללבן סוגיות מהותיות בעבודתן

קהל יעד: חברי וועדות מוגנות

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 28

מיקום: מועצה אזורית דרום הר חברון, מיתרים


 

וועדת מוגנות בקעת הירדן

שותפים: המועצה האזורית בקעת הירדן, המועצה המקומית מעלה אפרים

מטרה: לסייע לקהילה לקדם את מוגנות ילדי הקהילה מפני התעללות

קהל יעד: חברי וועדות המוגנות במועצות הנ"ל והעוסי"ם של המחלקות הרלוונטיות

מס' מפגשים: 5

מס' משתתפים: 45

מיקום: מועצה אזורית בקעת הירדן


 

וועדות מוגנות נחל שורק

שותפים: מועצה אזורית נחל שורק

מטרה: ההשתלמות נועדה להנחיל את הידע הרלוונטי, לבנות נוהלי עבודה ולעבוד על מקרים מהשטח; מטרת יום העיון לשמר בתודעה הציבורית את נושא ההתעללות בילדים והזנחתם.

קהל יעד: חברי וועדות מוגנות ביישובים שהם מתנדבים בהם, אנשי חינוך, אנשי רווחה ותושבים

מס' מפגשים: 5 מפגשים לאורך השנה בכל ישוב (25 מפגשים בסה"כ) ויום עיון אחד            

מס' משתתפים: 5 משתתפים בכל וועדה, 25 בסה"כ; ביום העיון השתתפו 350 אנשים

מיקום: מועצה אזורית נחל שורק


 

ליווי מקצועי – וועדת מוגנות "טנא עומרים"

מטרה: לגייס את הקהילה להגן על ילדיה ועל הזקוקים להגנה מקרב התושבים בישוב. תכנית זו הינה חלק מתכנית רחבת היקף בדרום הר חברון, שבה מכשירים מתנדבים מהיישובים.

קהל יעד: מתנדבים

מס' מפגשים: 5

מס' משתתפים: 8

מיקום: היישוב טנא עומרים, דרום הר חברון


 

יום עיון – קידום נוער ועובדי רווחה במחוז מרכז

שותפים: קידום נוער מחוז מרכז במשרד החינוך, האגף לנפגעי תקיפה מינית במשרד הרווחה, מרכזי הסיוע

מטרה: יום העיון נשא את השם "מיניות, פגיעה מינית ומה שבניהן" ועסק בקשר בין מיניות ובין פגיעה מינית

קהל יעד: עובדי קידום נוער ועובדי רווחה מאזור המרכז המטפלים בנערים ובנערות

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 130

מיקום: פתח תקווה


 

יום עיון לבעלי תפקידים בגוש עציון

מטרה: להנגיש לרכזי קהילה ידע בנושא אחריות קהילתית, ולעובדי קידום נוער ידע באיתור, זיהוי ושיח עם בני נוער נפגעי התעללות

קהל יעד: רכזי קהילות ,רכזי נוער ,עובדי קידום נוער במועצה האזורית גוש עציון

מס' מפגשים: 1 (יום זה הוא חלק מתוכנית רחבה הנמשכת שלוש שנים בנושא מוגנות ביישובי המועצה האזורית גוש עציון)

מס' משתתפים: 40

מיקום: מתנ"ס גוש עציון


 

ערב עיון לתושבי גוש עציון

מטרה: להעלות לסדר היום את נושא המוגנות בישובים – אירוע סיום לתוכנית לבעלי תפקידים בגוש עציון (שתוארה בסעיף הקודם)

קהל יעד: חברי וועדות המוגנות בישובים, תושבי גוש עציון

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 150

מיקום: מתנ"ס גוש עציון

 עדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.