The website supports Exploer 11 and up

ועדות מוגנות

 

ועדות בשנת 2017:


 

ועדות מוגנות דרום הר חברון סוסיא וסנסנה

שותפים: המחלקה לשירותים חברתיים דרום הר חברון

מטרה: לסייע לקהילה לקדם את מוגנות ילדי הקהילה מפני התעללות

קהל יעד: חברי הוועדה שנבחרו על ידי הישובים שלהם; רובם ממקצועות המשיקים לתפקידי הוועדה (רבנים, עו"סים, פסיכולוגים ,עו"ד ועוד)

מס' מפגשים: 2 יישובים, 5 מפגשים לכל צוות עם מנחה מומחה בנושא פגיעות וליווי קהילתי

מס' משתתפים: 12 משתתפים (6 בכל וועדה)

מיקום: דרום הר חברון, ביישובים שיש בהם ועדת מוגנות


 

ערב עיון לחברי הוועדות בדרום הר חברון

מטרה: ללמד את כל הוועדות על נושאים שנוגעים לעבודת הוועדות, וללבן סוגיות מהותיות בעבודתן

קהל יעד: חברי וועדות מוגנות

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 28

מיקום: מועצה אזורית דרום הר חברון, מיתרים


 

וועדת מוגנות בקעת הירדן

שותפים: המועצה האזורית בקעת הירדן, המועצה המקומית מעלה אפרים

מטרה: לסייע לקהילה לקדם את מוגנות ילדי הקהילה מפני התעללות

קהל יעד: חברי וועדות המוגנות במועצות הנ"ל והעוסי"ם של המחלקות הרלוונטיות

מס' מפגשים: 5

מס' משתתפים: 45

מיקום: מועצה אזורית בקעת הירדן


 

וועדות מוגנות נחל שורק

שותפים: מועצה אזורית נחל שורק

מטרה: ההשתלמות נועדה להנחיל את הידע הרלוונטי, לבנות נוהלי עבודה ולעבוד על מקרים מהשטח; מטרת יום העיון לשמר בתודעה הציבורית את נושא ההתעללות בילדים והזנחתם.

קהל יעד: חברי וועדות מוגנות ביישובים שהם מתנדבים בהם, אנשי חינוך, אנשי רווחה ותושבים

מס' מפגשים: 5 מפגשים לאורך השנה בכל ישוב (25 מפגשים בסה"כ) ויום עיון אחד            

מס' משתתפים: 5 משתתפים בכל וועדה, 25 בסה"כ; ביום העיון השתתפו 350 אנשים

מיקום: מועצה אזורית נחל שורק


 

ליווי מקצועי – וועדת מוגנות "טנא עומרים"

מטרה: לגייס את הקהילה להגן על ילדיה ועל הזקוקים להגנה מקרב התושבים בישוב. תכנית זו הינה חלק מתכנית רחבת היקף בדרום הר חברון, שבה מכשירים מתנדבים מהיישובים.

קהל יעד: מתנדבים

מס' מפגשים: 5

מס' משתתפים: 8

מיקום: היישוב טנא עומרים, דרום הר חברון


 

יום עיון – קידום נוער ועובדי רווחה במחוז מרכז

שותפים: קידום נוער מחוז מרכז במשרד החינוך, האגף לנפגעי תקיפה מינית במשרד הרווחה, מרכזי הסיוע

מטרה: יום העיון נשא את השם "מיניות, פגיעה מינית ומה שבניהן" ועסק בקשר בין מיניות ובין פגיעה מינית

קהל יעד: עובדי קידום נוער ועובדי רווחה מאזור המרכז המטפלים בנערים ובנערות

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 130

מיקום: פתח תקווה


 

יום עיון לבעלי תפקידים בגוש עציון

מטרה: להנגיש לרכזי קהילה ידע בנושא אחריות קהילתית, ולעובדי קידום נוער ידע באיתור, זיהוי ושיח עם בני נוער נפגעי התעללות

קהל יעד: רכזי קהילות ,רכזי נוער ,עובדי קידום נוער במועצה האזורית גוש עציון

מס' מפגשים: 1 (יום זה הוא חלק מתוכנית רחבה הנמשכת שלוש שנים בנושא מוגנות ביישובי המועצה האזורית גוש עציון)

מס' משתתפים: 40

מיקום: מתנ"ס גוש עציון


 

ערב עיון לתושבי גוש עציון

מטרה: להעלות לסדר היום את נושא המוגנות בישובים – אירוע סיום לתוכנית לבעלי תפקידים בגוש עציון (שתוארה בסעיף הקודם)

קהל יעד: חברי וועדות המוגנות בישובים, תושבי גוש עציון

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים: 150

מיקום: מתנ"ס גוש עציון