The website supports Exploer 11 and up

יום עיון לעוזרים משפטיים

בשנת 2018:


 

שותפים: מכון עוזמ"ת

מטרה: להכיר את ההליך הטיפולי בילדים ונוער בסיכון, בדגש על השירותים והטיפול במגזר הערבי בצפון הארץ.

קהל היעד: עוזרים משפטיים של שופטי נוער ברחבי הארץ

מספר משתתפים: 30

מיקום: אעבלין


בשנת 2017:


 

שותפים: מכון עוזמ"ת
מטרה: להציג את מאפייניהם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה ואת גורמי הסיכון הטמונים בחשיפה לאלימות, את ההשפעות ההרסניות של החשיפה המתמשכת לאלימות במשפחה, גם אם הילד עצמו לא היה קורבן לאלימות זו; להוביל להבנת המנגנונים של טראומה ושל פוסט-טראומה ולהכרת עולמם של ילדים החשופים לאלימות
קהל יעד: עוזרים משפטיים של שופטי נוער

מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 30

מיקום: בית אפלעדכון אחרון 27 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.