The website supports Exploer 11 and up

לחץ מלחמתי ומחלות בילדים ונוער ובמבוגרים עם פרופ' יורי גדרון

11 במרץ 2024

מפגש של שעה בזום

יום שני, 11/3/2024 | א' אדר ב' התשפ"ד | בין השעות 09:30 -10:30

ההרצאה תיתן מידע על שכיחותן של מחלות גופניות עקב לחץ מלחמתי, על המנגנונים הביולוגיים ועל שיטות קצרות של ניהול מצבי לחץ כפתרון אפשרי.

מרצה: 

פרופ' יורי גידרון – פרופ’ לפסיכולוגיה רפואית, החוג לסיעוד, הפקולטה לרווחה ומדעי הבריאות, אוניברסיטת חיפה.

ללא תשלום אך יש להירשם מראש.עדכון אחרון 11 מרץ 2024

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.