The website supports Exploer 11 and up

מעטפת רכה – הכשרת עובדים סוציאליים להתערבות במשפחות בסיכון

פברואר – מאי 2018

שותפים: תוכנית "אשלים" ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים

מטרה: להכשיר עובדים סוציאליים שהוסמכו להתערבות במשפחות בסיכון שאותרו במסגרת "חוק פעוטות בסיכון", להתערבות ממוקדת טראומה ולהתקשרות במסגרת ביקורי בית.

קהל יעד: עובדות סוציאליות בסוכנויות רווחה ברחבי הארץ העוברות הכשרה להיות עו"סיות "מעטפת רכה"

מספר מפגשים: 8                                 

מספר משתתפים: 25

מיקום: רמת גןעדכון אחרון 26 יוני 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.