The website supports Exploer 11 and up

תכניות הכשרה לאוכלוסייה החרדית 2017-2018

במהלך שש השנים האחרונות התמקדו פעילויות ההכשרה של מכון חרוב בהכשרת מטפלים בחברה החרדית לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית ובבני משפחותיהם, במטרה להגדיל את מאגר המטפלים המתמחים בנושא זה. ההכשרה כללה הקניית ידע תאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה.
במשך השנים עלתה המודעות של החברה החרדית לנושא ועמה גם הצורך בהכשרת אנשי מקצוע מתחומים נוספים. בעקבות כך, ב-2016 החליט המכון להרחיב את פעילותו באוכלוסייה החרדית לקהלים נוספים.

 

תוכניות בשנת 2018:


 

הכשרת צוותי חינוך בתלמודי תורה בבני ברק, בירושלים ובבית שמש

מטרה: להעלות את המודעות לנושא הפגיעה המינית ולהגביר את איתורם וזיהוים של ילדים בתלמודי תורה שנפגעו.

קהל יעד: צוותים חינוכיים בתלמודי תורה בבני ברק, בירושלים ובבית שמש

מספר מפגשים: 10-4 בכל ארגון

מספר משתתפים: כ-200

מיקום: ירושלים, בני ברק ובית שמש


 

הכשרת פסיכולוגים בשפ"ח אלעד

שותפים: עיריית אלעד

מטרה: להכשיר פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי החינוכי לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית באוכלוסייה החרדית.

קהל יעד: פסיכולוגים חינוכיים באלעד, בשומרון ובעמנואל

מספר מפגשים: 20

מספר משתתפים: 25

מיקום: שוהם


 

השתלמות לרבני קהילות בבית שמש

מטרה: להעלות את המודעות לנושא הפגיעה המינית ולתפקיד הרב בהתערבות בקהילה בנושא זה.

קהל יעד: רבני קהילות בבית שמש

מספר מפגשים: 3

מספר משתתפים: 20

מיקום: בית שמש


 

השתלמות לפעילים בקהילות חרדיות בירושלים

מטרה: להקנות כלים לאיתור וזיהוי של ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה.

קהל יעד: מדריכי נוער בשכונות החרדיות

מספר מפגשים: 4

מספר משתתפים: 20

מיקום: ירושלים


תכניות בשנת 2017:


 

שפ"ח אלעד

מטרה: הכשרת פסיכולוגים בנושא – טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית
קהל יעד: פסיכולוגים חינוכיים
מס' מפגשים: 19
מס' משתתפים: 26
מיקום: שוהם


 

הכשרה לצוותים חינוכיים בתלמודי תורה

שותפים: עיריית בני ברק
מטרה: העלאת המודעות לנושא הפגיעות המיניות בחברה החרדית ודרכי התמודדות במסגרות החינוכיות.
קהל יעד: צוותים חינוכיים בתלמודי תורה – מלמדים, משגיחים, מנהלי ת"ת.
מס' מפגשים: 20
מס' משתתפים: 80
מיקום: בני ברק, אלעד, בית שמש


 

הכשרת מנחי הורים

מטרה: העלאת המודעות והכשרה בנושא – איתור, זיהוי והתמודדות במערכות חינוך והקהילה לנושא פגיעות בילדים.
קהל יעד: מנחי הורים אנשי חינוך ויועצים
מס' מפגשים: 12
מס' משתתפים: 20
מיקום: מרכז י.נ.ר – המרכז המקצועי והמוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה


 

מחזור שישי להכשרת מטפלות חרדיות

מטרה: הקניית ידע בנושא טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית.
קהל יעד: מטפלות חרדיות
מס' מפגשים: 20
מס' משתתפים: 36
מיקום: קמפוס חרוב


 

פעילות העשרה למטפלות חרדיות ולמטפלים חרדים – בוגרי התוכניות בנושא פגיעה מינית

מטרה: להעניק הכשרה מתקדמת למטפלים חרדים בוגרי התוכניות של חרוב כדי ליצור קהילת מטפלים לומדת ועדכנית.
מס' מפגשים: 2 או 3 מפגשים, בהתאם לצורך
מס' משתתפים: כ30
מיקום: מרכז ההכשרה בבני ברק


 

הכשרת רבני ערים בנושא ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: להכשיר רבני ערים להתמודד עם הנושא מול הקהילה.
קהל יעד: רבני ערים
מס' מפגשים: 4
מס' משתתפים: 25
מיקום: משרד הרבנות הראשית, ירושלים


 

פגיעות מיניות במסגרות החינוך – איתור, זיהוי והתמודדות

מטרה: להקנות כלים להתמודדות עם תופעת הפגיעה המינית במוסדות חינוך חרדיים.
קהל יעד: יועצות ויועצים חרדים (3 תוכניות)
מס' מפגשים: 6 מפגשים
מס' משתתפים: כ20 בכל תוכנית
מיקום: ירושלים, רחובות ופתח תקווה


 עדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.