The website supports Exploer 11 and up

ד"ר אביב לנדאו

2019

ד"ר אביב לנדאו הנו פוסט דוקטורנט במכון לחקר המידע באוניברסיטת קולומביה. ד"ר לנדאו סיים את לימודי התואר הראשון, השני (בהצטיינות) והשלישי בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. במקביל ללימודיו, אביב עבד, כעשר שנים, עם אוכלוסיית בני נוער בסיכון, כעובד סוציאלי בעירית חיפה.

עבודת הדוקטורט, בהנחייתם של פרופ' צבי איזיקוביץ ופרופ' שיזף רפאלי, עסקה בבחינת תופעת הדחייה החברתית בקרב מתבגרים ברשתות החברתיות המקוונות. זאת, באמצעות ניתוח אינטראקציות חברתיות ברשת בקרב מתבגרים. בנוסף, המחקר ניתח לעומק את נקודת מבטם של אלה אשר חוו דחייה חברתית ברשת על ידי קבוצת השווים.

במסגרת השתלמותו כמילגאי בתר-דוקטורט של מכון חרוב, אביב הצטרף למכון לחקר המידע באוניברסיטת קולומביה. אביב יעסוק במחקר ופיתוח דרכי איתור והתערבות של התעללות והזנחה בהיבטים שונים וזאת באמצעות כלים של בינה מלאכותית ומידע מקוונן.

מייל: aviv.landau@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.