The website supports Exploer 11 and up

משלחת בין-לאומית מאיטליה

ינואר 2016

 

במסגרת הרחבת הפעילות הבין-לאומית של מכון חרוב הוזמנה לביקור בארץ ל-5 ימים, בינואר 2016 משלחת של שבעה אנשי מקצוע ממחוז פוליה (Puglia) בדרום איטליה. בראש המשלחת עמדה חוקרת בכירה ממכון זנקן (Zancan) בפדובה, שני אנשי אקדמיה בכירים מאוניברסיטת בארי, וארבעה נציגים בכירים מארגונים חברתיים וממערכת הרווחה במחוז. במהלך השבוע, שבו שהו האורחים בירושלים, הם ביקרו במגוון שירותים חברתיים לילדים בסיכון (ובהם מרכז חירום, מרכז הגנה, אגף חברה וקהילה בעיריית ירושלים), שמעו הרצאות מפי מיטב החוקרים בתחום, ופגשו אנשי אקדמיה מובילים וקובעי מדיניות במשרד הרווחה. חברי המשלחת גם סיירו ב"יד ושם" ובאתרים שונים בירושלים, ושמחו על ההזדמנות להכיר אנשים מרכזיים בתחום פיתוח השירותים לילדים בסיכון בישראל.

 

ביקור גומלין באיטליה של משלחת של אנשי מקצוע מעיריית ירושלים וממכון חרוב יתקיים ב-2017.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.