The website supports Exploer 11 and up

מחקר על עמדות מטפלים באנשים עם מוגבלויות שנפגעו מינית

בשיתוף: ד"ר דפנה טנר, מבית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית ועמותת שק"ל.

 

המרכז הטיפולי טוני אליָֺשר – שק"ל נותן מענה טיפולי לילדים, מתבגרים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. המרכז מפעיל תכנית התערבות קוגניטיבית-התנהגותית ממוקדת טראומה (Trauma Focused, CBT) באנשים עם מוגבלויות שנפגעו מינית. את הפעלת התכנית מלווה מחקר מטעם מכון חרוב, בשיתוף ד"ר דפנה טנר, מבית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית, ושק"ל. במחקר נבחנות עמדות המטפלים במרכז כלפי שיטת טיפול זו. בשלב זה מתבצעים ראיונות עומק עם המטפלים. ניתוח הראיונות יאפשר להבין כיצד חווים המטפלים את השיטה, באיזו מידה לדעתם היא מועילה ומיטיבה עם המטופלים, אם הכלים שרכשו משמשים אותם בעבודתם השוטפת, ואם לדעתם השיטה תורמת לשיפור איכות הטיפול.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.