The website supports Exploer 11 and up

פרוייקט "טמפוס"– TACHYwe

טמפוס (TACHYwe Transnational Academic Careers in Child and youth Welfare) היא תכנית יוקרתית של האיחוד האירופי שמטרתה לקדם שיתופי פעולה אקדמיים בין אוניברסיטאות ומוסדות מחקר במדינות האיחוד האירופי ובמדינות השותפות בבלקן במרכז אסיה ובאזור הים התיכון וביניהן ישראל. מדובר בתכנית תלת שנתית שהסתיימה בשנת 2015.

 

TACHYwe הוא פרויקט בינלאומי במסגרת תכנית טמפוס, שמטרתו לפתח ידע בסוגיות הקשורות לרווחת הילד והמתבגר. הפעילות של המדינות השותפות בו כוללת פיתוח תכנים לתארים מתקדמים, הטמעה של קורסים ברמה בינלאומית, בניית קהילה וירטואלית של תלמידים וחילופי סטודנטים בין המוסדות השותפים לפרויקט.

 

מכון חרוב השתלב בפרוייקט כגוף מייעץ לצד שותפים נוספים בתכנית (לצד שותפים נוספים בתכנית: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, "המכללה האקדמית ספיר", אוניברסיטת הילדסהיים בגרמניה, טריניטי קולג' באירלנד, האוניברסיטה החופשית בבוזן, איטליה, מכון E. Zancan   באיטליה, אוניברסיטת MGOU במוסקבה ואוניברסיטת דון ברוסטוב, רוסיה). למכון ידע וניסיון רב שנצבר בו אגב פיתוח תכניות למידה והכשרה לאנשי מקצוע. המכון עוסק בהתאמה של תכנים והתערבויות שיובאו ממדינות אחרות בעולם וכן שימוש בטכנולוגיות של למידה מרחוק. מכון חרוב ליווה את הפרויקט ביעוץ ובתמיכה בתחומים אלה.

 

באפריל 2015 התקיים כנס בינלאומי באוניברסיטת בן גוריון ובו השתתפו נציגי מכון חרוב. מכון חרוב אירח את פגישת הקונסורציום השלישית שאף היא התקיימה בישראל באפריל 2015. במסגרת הפרויקט, פותחה תכנית לימודים רב-לאומית בתחום רווחת הילד והמתבגר שפרטיה מופיעים בספר שיצא לאור בשנת 2016.

 

הובילה את הפרויקט מטעם המכון איילת נועם-רוזנטל, דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. בכך היא גם מייצגת את הסטודנטים לתארים מתקדמים בפורום. 

 

בישראל שותפים לפרויקט, בנוסף למכון חרוב, גם האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר. השותפים באירופה הם:

Germany: Hildesheim University; Italy: Free University of Bozen; and Fondazione Emanuela Zancan, Padua; Ireland: Trinity College Dublin; Russia: Don State Technical University, Rostov in Don; and Moscow State Regional University

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.