The website supports Exploer 11 and up

סמינר חרוב-ברוקדייל

31 במאי 2016

 

סמינר זה הוא פרי שיתוף פעולה של מכון חרוב ומכון ברוקדייל. הוא מארח מומחים בעלי שם עולמי בתחום של התעללות והזנחה של ילדים. במסגרת הסמינר מוצגים מחקרים או תכניות התערבות מבוססות ראיות (evidence-based) בתחום זה ונערך דיון שמוזמנים אליו קובעי המדיניות וקהילת החוקרים.

 

ב-31 במאי 2016 הרצה פרופ' הווארד דובוביץ', פרופ' לרפואת ילדים ומנהל המרכז למשפחות בבית הספר לרפואה שבאוניברסיטת מרילנד בבולטימור. הרצאתו של פרופ' דובוביץ' ניתנה במסגרת יום עיון בנושא הזנחה שנערך באשדוד והשתתפו בו כ-80 אנשי מקצוע. נושא ההרצאה היה "תפקיד הרופא במניעת התעללות" (Preventing Child Maltreatment: A Role for Child Health Professionals). ההרצאה הייתה באנגלית ולוותה בתרגום סימולטני. לאחר ההרצאה הוצגו תכניות מניעה והתערבות, ובהן "הורות בטוחה" (safecare), ו"קהילות חזקות" –התכנית למניעת טלטול תינוקות (purple) ו"נושמים לרווחה".

 

כמו כן, נערך רב שיח בנושא תכניות למניעת התעללות והזנחה בילדים בהשתתפות:

  • פרופ' אשר בן-אריה, מנכ"ל מכון חרוב
  • הגב' רונית צור, ראש מנהל שירותים חברתיים, אשדוד
  • ד“ר מנואל כץ, יו"ר החברה הישראלית לרפואת הילדים בקהילה (חיפ"א) ונשיא עמותת "גושן"
  • הגב' איריס מנדה בן יעקב, מנהלת היחידה למיניות ולמניעת פגיעה והתעללות בילדים ובני נוער, שירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"י), משרד החינוך
  • ד"ר טל ארזי, חוקרת בכירה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.