The website supports Exploer 11 and up

בית לין – מרכז הגנה לילדים ונוער

טל': 02-6448844, 02-6421374
hagana@hagana.org.il

 

עמותת אפשר – מרכזי הגנה "בית לין" 

 

מרכז הגנה לילדים ולנוער בירושלים הוא אחד משבעת מרכזי הגנה הפזורים ברחבי הארץ והוקם בארץ בשנת 2000. הוא מעניק מענה ראשוני לילדים ובני נוער (עד גיל 18) נפגעי התעללות מינית, פיזית ונפשית והזנחה קשה, וכן לקטינים פוגעים מינית (עד גיל 12) המרכז מופעל על ידי עמותת 'אפשר' לפיתוח שירותי רווחה וחינוך. המרכז מציע לקטין ולמשפחתו תהליך תמיכה ראשוני, אבחון, חקירה וקבלת החלטות בזמן קצר, בראייה הוליסטית ומתוך התמקדות בטובתו של הקטין. במרכז פועלים בשיתוף בין משרדי אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות: עו"ס לחוק נוער, חוקר ילדים, חוקר נוער מהמשטרה, רופא ילדים, נציג פרקליטות ומנהל מרכז. נוסף על יתרונותיה של ההתערבות הראשונית המשמעותית, דרך פעולה זו מונעת מהקטין ומבני משפחתו הליכים בירוקרטיים הכרוכים במספר רב של ראיונות ובדיקות, במקומות שונים ובזמן ממושך, ומאפשרת קיצור של הזמן הנדרש לחקירה ולסיוע למשטרה באיסוף ראיות בזמן אמת.

 

מנהלת: לי לויעדכון אחרון 15 מרץ 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.