The website supports Exploer 11 and up

המועצה הלאומית לשלום הילד

טל': 02-6780606
ncc@children.org.il

 

מאז הקמתה בשנת 1981, המועצה הלאומית לשלום הילד (ע"ר) היא הארגון המוביל בישראל הפועל להבטחת זכויותיהם, שלומם ורווחתם של ילדים בישראל. המועצה לשלום הילד מקדמת זכויות ילדים מגיל לידה ועד שמונה עשרה. להגשמת מטרות אלו, המועצה יוזמת חקיקה, מעצבת ומקדמת מדיניות ציבורית ומשמשת מקור ידע ומידע עבור גורמי מקצוע, ממשל וחברה אזרחית. לאורך ארבעת העשורים האחרונים היתה המועצה לשלום הילד הכח המניע מאחורי למעלה מ- 120 חוקים ותקנות שנכנסו לספר החוקים ונועדו להגן על זכויות ילדים ולקדם את שלומם.

ייחודה של פעילות המועצה הינו בשילוב שבין פעילות פרטנית עבור ילד.ה הפונים אליה לבין פעילות ברמת המדיניות, באופן המשיג תוצאות ארוכות טווח לטובת מאות אלפי ילדים בישראל. כך, מרכז הפניות והסיוע (האומבודספרסון) מטפל באלפי פניות שעניינן חשש לפגיעה בזכויות ילדים. לצידו, מרכז הליווי לילדים.ות נפגעי עבירה מלווה מידי שנה מאות ילדים שנפגעו מעבירות מין ואלימות, לאורך כל ההליך הפלילי. המענים הפרטניים לילדים משמשים גם כבסיס ידע ומקור השראה לייזום ועיצוב חוקים חדשים ומדיניות ממשלתית.

המועצה לשלום הילד מקדמת את זכותם של ילדים ונוער להשתתף בעיצוב מדיניות המשפיעה על חייהם, וזאת דרך פעילותו של 'פרלמנט הנוער', מודל ייחודי אשר מקבץ יחדיו נוער וקובעי מדיניות לתהליכי היוועצות ביחס לנושאי מדיניות המצויים על המדוכה.

 

לצד קידום מדיניות, מתן מענה פרטני ופיתוח ידע והפצתו, המועצה גם פועלת לייזום מודלים חברתיים חדשניים המקדמים זכויות ילדים, במטרה להפוך אותם, לאחר פיתוחם, לשירותים מדינתיים לטובת כלל ילדי ישראל. פיתוח המודלים, כמו גם מחקרים וחומרי הסברה, נשענים על הידע והמידע המקצועיים שהמועצה מאגמת, מנתחת ומפיצה. כך למשל, השנתון הסטטיסטי שהמועצה מוציאה לאור מידי שנה והכולל מידע עדכני על מגוון תחומים בחיי ילדים בישראל, מהווה כלי עבודה פורץ דרך המסייע לקובעי מדיניות, גורמי מקצוע, אנשי אקדמיה, ואנשי שטח הפועלים למען ילדים ונוער בישראל.

 

מנכ"לית: עו"ד ורד וינדמןעדכון אחרון 3 אוגוסט 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.