The website supports Exploer 11 and up

מסר ירושלים

טלפון: 073-3949130
דוא"ל: msr.jerusalem@sheba.health.gov.il

מסר- מרכז סימולציה לאנשי מקצוע בתחום הטיפול, החינוך, הרווחה, המשפט והשירות.

בעשור האחרון אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של שימוש בסימולציה רפואית לצורכי הדרכה והערכה במקצועות הרפואה. מגמה זו מתחזקת, בעיקר במענה לקריאה הגוברת להפחית טעויות אנוש ברפואה ולהנחיל תרבות של בטיחות המטופל. בעקבות ההצלחה של כלי לימודי זה, הורחב השימוש בו גם לדיסציפלינות אחרות, בדגש על מיומנויות תקשורת של אנשי מקצוע, בפרט אלה הבאים במגע עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם.
תחום הסימולציה כולל מגוון רחב של טכניקות הוראה והערכה, והמשותף לכולן הוא היותן מבוססות על יצירת סביבה מדומה ומבוקרת המאפשרת לימוד מובנה ובטוח, בד בבד עם תיעוד,
תחקור ומתן משוב מיידי למתאמנים. מגוון שיטות הסימולציה כולל שימוש ב"פונים" (שחקנים,) והמתאמן מתנסה בתרחיש הלקוח מעולם התוכן המקצועי שלו.

מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית, הוא ראשון מסוגו בישראל ובעולם, והוא פועל במרכז רפואי ע"ש שיבא מאז 2002.

עם פתיחת קמפוס חרוב לילדים בסיכון בהר הצופים תפתח שלוחה ירושלמית של מסר – מסר וחרוב מרכז לסימולציה בתחום הרווחה והרפואה. המרכז יתמקד בעיקר
בהדרכה ובשיפור מיומנויות תקשורת בנושאי רווחה ואלימות נגד ילדים.

מנהל: פרופ' אמיתי זיו

 עדכון אחרון 1 אוגוסט 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.