The website supports Exploer 11 and up

קמפוס חרוב לילדים

 

לחוברת מידע על קמפוס חרוב לילדים, לחצו כאן

חזון

קמפוס חרוב לילדים הוא פרויקט שנבנה על-פי מודל ראשון מסוגו בארץ ובעולם. הקמפוס מקבץ רבים מהשירותים המיועדים לילדים נפגעי התעללות והזנחה תחת קורת גג אחת, על מנת להביא לשיתוף פעולה וסינרגיה ביניהם, כך שהשלם גדול מסך חלקיו.

 

מטרות

מטרת-העל של הקמפוס היא לשדרג ולהעצים את הטיפול המקצועי הניתן לילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות שילובם של גורמים מרכזיים העוסקים בטיפול בילדים אלה בעיר. שילוב זה מאפשר לייעל את הטיפול בילדים הנפגעים, מנגיש את כלל השירותים שהיו מפוזרים ברחבי העיר ומקדם העשרה והפריה הדדית – בין הגופים השונים שיאכלסו אותו ובין גופים אלה לאוניברסיטה ולבית החולים הדסה. כל אלה יובילו ליצירתה של תורת עבודה חדשנית שיהיה אפשר ליישם במקומות נוספים.
סמיכותו של הקמפוס לאוניברסיטה העברית בהר הצופים וזמינותו לסטודנטים במקצועות הרפואה השונים יאפשרו את הנגשת הסיוע הניתן על ידם לקטינים נפגעי עבירה וכן את התמקצעותם בתחום זה. הגדלת אופציות ההכשרה והסמיכות הגיאוגרפית של קמפוס הילדים לסטודנטים בדיסציפלינות הרלוונטיות יאפשרו קידום תכניות לימוד, הכשרה ייחודית והתמקצעות ומחקר בתחום של ילדים בסיכון. כל אלה אינם קיימים היום במרכז אקדמי אחר בארץ.

 

השותפים בהקמת קמפוס חרוב לילדים

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.