The website supports Exploer 11 and up

מחקר "עולמות הילדות"

"עולמות הילדות" (Children's Worlds- www.isciweb.org) הינו פרויקט מחקר בינלאומי הפונה ישירות לילדים על מנת ללמוד על רווחתם הסובייקטיבית, איכות חייהם ותקצוב הזמן שלהם, בעזרת שאלון המותאם לגילם ולמסוגלותם הקוגניטיבית והרגשית.
גל איסוף הנתונים האחרון של המחקר נערך בהשתתפות למעלה מ-128,000 ילדים ב-35 מדינות ברחבי העולם.
פרויקט ייחודי וגדול זה שואף להבין ולקדם את השקפותיהם וחוויותיהם של הילדים על חייהם ורווחתם, ולעודד קובעי מדיניות וכל העוסקים ברווחת הילדים לפעול לשיפור תקופת הילדות של הילדים.
מכון חרוב תמך במימון הפרויקט והפצת הסקר בקרב 4,500 ילדים בישראל.

 

דוחות ראשוניים של ממצאים מישראל וממצאים בינלאומיים:

 

1. דו"ח הממצאים הישראלי 

2. עולמות הילדות בתקופת הקורונה בישראל
3. דו"ח הממצאים הבינלאומי
4. תקציר הדו"ח הבינלאומי

 

ממצאים עיקריים בישראל – ד"ר דפנה גרוס-מנוס (מכללת תל-חי):

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.