The website supports Exploer 11 and up

לין שוסטרמן

מייסדת ויו"ר של קרן משפחת צ'רלס ולין שוסטרמן

 

לין שוסטרמן היא מייסדת ויו"ר אמריטוס של קרן משפחת צ'רלס ולין שוסטרמן, ארגון עולמי המבקש להניע צעירים ליצור שינוי חיובי עבורם, הן בקהילה היהודית והן ברחבי העולם כולו. לין, הפעילה יותר מחמישים שנה בתחומי קהילה ופילנתרופיה, היא הכוח המניע של הערכים והמטרות הקרובים ללִבה: אהבה ליהדות, יהודים וישראל; תשוקה לתיקון עולם; אמונה בפוטנציאל הגלום בצעירים; אמונה בחשיבות החינוך; מסירות לקהילת טולסה ותמיכה בה ושאיפה מתמדת למצוינות. במסגרת פועלה, בין השאר בתחום מניעת התעללות בילדים והזנחה, היא שיפרה את חייהם של מאות אלפי בני אדם ברמה המקומית, הלאומית והעולמית. במשך השנים זכתה לין להוקרה ולתוארי כבוד רבים. היא נחשבת לחלוצה בתחום הפילנתרופיה בקרב נשים, ופעילות הצדקה שלה מדגישה את חשיבות המשפחה, הנתינה לחברה והסיוע למי שמסייע לעצמו.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.