The website supports Exploer 11 and up

נעמי גוטמן

מנהלת אגף פרויקטים ופיתוח

עובדת סוציאלית בהכשרתה. הקימה וניהלה במשך שמונה עשרה שנה את השירות הסוציאלי בבית החולים "לניאדו" בנתניה, ניהלה את השירותים האמבולטוריים, הקימה וניהלה את מערך השיווק של בית החולים במשך חמש שנים. בשנת 2000 הקימה את מרכז החירום הארצי לילדים נפגעי אלימות במשפחה "נווה מיכאל "וניהלה אותו במשך שבע שנים.

nomig@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.