The website supports Exploer 11 and up

סדנת הדוקטורנטים הבין-לאומית של מכון חרוב

סדנת הדוקטורנטים הבין-לאומית השביעית של מכון חרוב | דצמבר 2019

הסדנה הבין-לאומית לדוקטורנטים התקיימה זו השנה השביעית והפעם בישראל במכון חרוב. בסדנא שנמשכה שלושה ימים, השתתפו הפעם 14 דוקטורנטים מתשע ארצות: אירלנד, ארצות הברית, גרמניה, הולנד, אנגליה, ברזיל, ספרד, קנדה וישראל

רקע: הסדנה מפגישה בין מומחים ודוקטורנטים – מישראל ומחו"ל – שמחקרם עוסק בילדים שחוו התעללות והזנחה, ומזמנת למשתתפים אפשרות ייחודית לקבל משוב על עבודת הדוקטור שלהם בשלבים שונים של המחקר. במסגרת זו נבנות גם רשתות חברתיות שמטרתן לקדם את השיח בין חוקרים צעירים המתעניינים בחקר ילדים בסיכון ברחבי העולם. הקשרים המקצועיים והחברתיים שנרקמו במסגרת הסדנה מהווים תשתית לרשת ענפה של חוקרים צעירים ברחבי תבל, המקדמים את החזון של מכון חרוב כמרכז עולמי מוביל בחקר התופעה של ילדים שחוו התעללות והזנחה.

קהל יעד: של הסדנא הוא דוקטורנטים בארץ ובעולם העוסקים בתחום של התעללות בילדים והזנחתם.

 


 

סדנת הדוקטורנטים השישית | דצמבר 2018

רקע ומטרה: הסדנה הבין-לאומית לדוקטורנטים התקיימה זו הפעם השישית. הסדנה מפגישה בין מומחים ודוקטורנטים – מישראל ומחו"ל – שמחקרם עוסק בילדים שחוו התעללות והזנחה, ומזמנת למשתתפים אפשרות ייחודית לקבל משוב על עבודת הדוקטור שלהם בשלבים שונים של המחקר. במסגרת זו נבנות גם רשתות חברתיות שמטרתן לקדם את השיח בין חוקרים צעירים ברחבי העולם, המתעניינים בחקר ילדים בסיכון. הקשרים המקצועיים והחברתיים שנרקמו במסגרת הסדנה מהווים תשתית לרשת ענפה של חוקרים צעירים ברחבי תבל, המקדמים את החזון של מכון חרוב כמרכז עולמי מוביל בחקר התופעה של ילדים שחוו התעללות והזנחה.

קהל יעד: דוקטורנטים בארץ ובעולם העוסקים בתחום של התעללות בילדים והזנחתם

מספר מפגשים: סדנה בת שלושה ימים

מספר משתתפים: 12 דוקטורנטים משמונה ארצות: אוסטרליה, ארצות הברית, דרום קוריאה, הולנד, גרמניה, אנגליה, פינלנד וישראל

מיקום: מכון חרוב, קמפוס האוניברסיטה בהר הצופים, ירושלים

 


 

סדנת הדוקטורנטים החמישית | דצמבר 2017

רקע ומטרה: הסדנה מפגישה בין מומחים ודוקטורנטים – מישראל ומחו"ל – שמחקרם עוסק בילדים שחוו התעללות והזנחה, ומזמנת למשתתפים אפשרות ייחודית לקבל משוב על עבודת הדוקטור שלהם בשלבים שונים של המחקר. במסגרת זו נבנות גם רשתות חברתיות שמטרתן לקדם את השיח בין חוקרים צעירים מרחבי העולם, המתעניינים בחקר ילדים בסיכון. הקשרים המקצועיים והחברתיים שנרקמו במסגרת הסדנה מהווים תשתית לרשת ענפה של חוקרים צעירים ברחבי תבל, המקדמים את החזון של מכון חרוב כמרכז עולמי מוביל בחקר התופעה של ילדים שחוו התעללות והזנחה.

קהל יעד: דוקטורנטים

מס' מפגשים: סדנה בת שלושה ימים

מס' משתתפים: 14 דוקטורנטים משמונה ארצות: פינלנד, ארצות הברית, ברזיל, גרמניה, הולנד, קרואטיה, פורטוגל וישראל

מיקום: מכון חרוב, קמפוס האוניברסיטה בהר הצופים, ירושלים

 


 

סדנת הדוקטורנטים הרביעית | דצמבר 2016

את הדיונים בסדנה הנחו חוקרים מובילים בעולם בתחום של ילדים בסיכון וילדים נפגעי התעללות והזנחה, חוקרים מחו"ל: פרופ' דיוויד פינקלהור (University of New Hampshire, USA), פרופ' פראן קזאס (University of Girona, Spain), פרופ' פטרישיה קול (Washington University in St. Louis., USA), פרופ' פאולו דלגאדו (Instituto Politécnico do Porto, Portugal), וחוקרים מישראל: פרופ' אשר בן-אריה (מנכ"ל מכון חרוב, האוניברסיטה העברית); פרופ' ענת זעירא (ראש תחום מחקר והערכה במכון חרוב, האוניברסיטה העברית); ד"ר דפנה טנר (האוניברסיטה העברית). בסדנה השתתפו 22 דוקטורנטים משמונה ארצות: אוסטרליה, ארצות הברית, ברזיל, גרמניה, הולנד, קנדה, רומניה וישראל. כשיחזרו המשתתפים לארצותיהם הם ישמשו שגרירים של רצון טוב מטעם המכון.

 

הדוקטורנטים הציגו את עבודתם, ובתום כל הצגה נערך דיון. משתתפי הסדנה דנו במגוון נושאים, תאורטיים ומתודולוגיים. המשתתפים נחשפו גם לתכניות השונות של המכון. המומחים מחו"ל סקרו את עבודות המחקר שלהם, ונערך רב-שיח שהתמקד בסוגיות הקשורות לפרסום ממצאי מחקרים בכתבי עת מובילים. משתתפי הסדנה סיירו בירושלים ובמוזיאון "יד ושם". הקשרים המקצועיים והחברתיים שנרקמו במסגרת הסדנה מהווים תשתית לרשת ענפה של חוקרים צעירים ברחבי תבל, המקדמים את החזון של מכון חרוב כמרכז עולמי מוביל לחקר התופעה של ילדים שחוו התעללות והזנחה.

 

מצגות מסדנאות הדוקטורנטים:

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.