The website supports Exploer 11 and up

בית לין – מרכז הגנה לילדים ונוער

טל': 02-6448844 | פקס: 02-6421374

דוא"ל: hagana@hagana.org.il

 

עמותת אפשר – מרכזי הגנה "בית לין" 

 

מרכז הגנה – בית לין

מרכז הגנה לילדים ולנוער בירושלים הוא אחד משמונת מרכזי הגנה הפזורים ברחבי הארץ. השירות הראשון מסוגו שהוקם בארץ בשנת 2002, ומעניק מענה ראשוני לילדים ובני נוער (עד גיל (18 נפגעי תקיפה מינית מכל סוג שהוא. בנוסף המרכז נותן מענה גם במקרים של פגיעה פיזית ונפשית מצד אחראי, וכן לקטינים בעלי התנהגות מינית לא תואמת גיל (עד גיל .(12 המרכז מופעל על ידי עמותת 'אפשר' לפיתוח שירותי רווחה וחינוך.

המרכז מציע לקטין ולמשפחתו תהליך תמיכה ראשוני, אבחון, חקירה וקבלת החלטות בזמן קצר, בראייה הוליסטית ומתוך התמקדות בטובתו של הקטין.

במרכז פועלים בשיתוף בין משרדי אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות: עו"ס לחוק נוער, חוקר ילדים, חוקר נוער מהמשטרה, רופא ילדים, נציג פרקליטות ומנהל מרכז. נוסף על יתרונותיה של ההתערבות הראשונית המשמעותית, דרך פעולה זו מונעת מהקטין ומבני משפחתו הליכים בירוקרטיים הכרוכים במספר רב של ראיונות ובדיקות, במקומות שונים ובזמן ממושך, ומאפשרת קיצור של הזמן הנדרש לחקירה ולסיוע למשטרה באיסוף ראיות בזמן אמת.

 

 

מנהלת: לי לויעדכון אחרון 29 ינואר 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.