The website supports Exploer 11 and up

מרכז מיטל – המרכז לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית בירושלים

שירות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
טל': 02-5907007
מייל: meitalcenter@bily.org.il

 

מרכז מיטל – המרכז לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית בירושלים הינו שירות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, והוא ניתן ללא תשלום למשפחות הזקוקות לו, באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות השונות ובהפעלת עמותת בית לכל ילד בישראל. הטיפול מיועד לילדים ובני נוער עד גיל 18 שעברו פגיעה מינית ולבני משפחותיהם, תושבי ירושלים וסביבותיה. הטיפול מלווה בהדרכת הורים רציפה, כדי לתת להורים – ודרכם לכל המשפחה – את התמיכה שהם זקוקים לה.
צוות המטפלים בעלי תואר שני בתחומי הטיפול הרגשי, בעלי מיומנות בטיפול בילדים ובבני נוער, והם מקבלים הכשרות שוטפות והדרכות בתחום הטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית. הצוות כולל מטפלים, גברים ונשים, הבאים ממגזרים שונים באוכלוסייה, מה שמאפשר רגישות תרבותית לצורכי האוכלוסיות השונות. הטיפול ניתן במרכז מיטל בקמפוס חרוב בהר הצופים, בשלוחה הדרומית בתלפיות, בבית שמש ובמטה בנימין.

 

מנהלת: מרב סבן עמותת בית לכל ילד בישראלעדכון אחרון 21 מרץ 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.