The website supports Exploer 11 and up

מרכז טיפולי טוני אלישר – שק"ל

טל': 02-6711710

traumacenter@shekel.org.il

 

עמותת שקל היא העמותה המובילה בישראל לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה.

שק"ל מקימה ומפעילה רצף של שירותים ומערכות תמיכה הכוללים מערך דיור בקהילה, תעסוקה שיקומית ותעסוקה נתמכת, פעילות במערכת החינוך המיוחד, פעילות תרבות ופנאי, קידום נגישות, טיפול נפשי-רגשי ועוד.

מרכז טיפולי טוני אלישר – שק"ל המופעל בקמפוס מטפל באנשים אשר נפגעו מאלימות מינית או פיזית. המרכז מבצע כמה סוגי התערבות, ובכלל זה זיהוי צרכיו הטיפוליים של הנפגע והתאמת תכנית טיפול פרטנית לו ולמשפחתו, הדרכת הורים והענקת כלים להתמודדות עם צורכי הילדים והמשפחה בעקבות האירוע הפוגעני שחווה ילדם. במרכז נעשה שימוש במגוון כלים טיפוליים: שיח מילולי (ורבלי), טיפול במשחק, שימוש באמנות ועוד. המרכז יפעיל גם הדרכות וסיוע לצוותים בהתמודדות עם שילוב הנפגע בתעסוקה, בדיור ובפעילות פנאי.

המרכז נותן מענה לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות ומכל מגזרי האוכלוסייה, לבני משפחה ולאנשי מקצוע בתחום. צוות המרכז הוא צוות רב-מקצועי בעל התמחות בטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, בנפגעי אלימות וטראומה, והתמחות בחינוך מיני-חברתי.

 

מנהלת: איה רוטעדכון אחרון 1 אוגוסט 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.