The website supports Exploer 11 and up

מרכז מיטל – המרכז לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית בירושלים

טלפון של המרכז: 02-5907007

מייל של המרכז: meitalcenter@bily.org.il

אתר של העמותה: https://bily.org.il/

 

מרכז מיטל – המרכז לטיפול בפגיעות מיניות בילדים ובני נוער בירושלים הינו שירות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, והוא ניתן ללא תשלום למשפחות הזקוקות לו, באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות השונות ובהפעלת עמותת בית לכל ילד בישראל.
הטיפול מיועד לילדים ובני נוער עד גיל 18 שעברו פגיעה מינית או שגילו התנהגות מינית לא מותאמת/פוגענית ולבני משפחותיהם, תושבי ירושלים. הטיפול מלווה עבודה טיפולית רציפה עם ההורים, כדי לתת להורים – ודרכם לכל המשפחה – את התמיכה ואת המענה הטיפולי שהם זקוקים לו.
צוות המטפלים בעלי תואר שני בתחומי הטיפול הרגשי, בעלי מיומנות בטיפול בילדים ובבני נוער, והם מקבלים הכשרות שוטפות והדרכות בתחום הטיפול בפגיעות מיניות בילדים ונוער. הצוות כולל מטפלים, גברים ונשים, הבאים ממגזרים שונים באוכלוסייה, מה שמאפשר רגישות תרבותית לצורכי
האוכלוסיות השונות בירושלים.
הטיפול ניתן במרכז מיטל בקמפוס חרוב בהר הצופים, וכן בגבעת שאול ובתלפיות.

 

מנהל: משה גרוס

 עדכון אחרון 11 יולי 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.